ผู้บริหาร

นายวันชัย ทันสมัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
สิ่งใดที่โรงเรียนควรพัฒนาอันดับแรก
วิชาการ
โรงอาหาร
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
อาคารสถานที่
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจ


ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ 18  มกราคม  2556  ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา โรงเรียนเกาะสีชังได้ไปศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนวัดโสภณาราม จังหวัดสมุทรสาคร
โดยหลักการไปศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน......ของโรงเรียนวัดโสภณาราม ซึ่งได้รับรางวัลระดับประเทศ...
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2556,08:01   อ่าน 253 ครั้ง
.