ผู้บริหาร

นายวันชัย ทันสมัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
สิ่งใดที่โรงเรียนควรพัฒนาอันดับแรก
วิชาการ
โรงอาหาร
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
อาคารสถานที่
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจ


ข่าวประชาสัมพันธ์
“ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ” (SIU English Camp) ของ ม.ชินวัตร ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเกาะสีชัง

                            

                          มหาวิทยาลัยชินวัตร

    นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. กัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ
นำนักศึกษาเข้ามาดำเนินการจัด
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ

หลักสูตร Master of Education in Teaching English as an International Language : M.Ed (TEIL) ของ (SIU English Camp) ในโรงเรียนเกาะสีชังระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 70 คน ระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2554
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยชินวัตร และยังเป็นการช่วยฝึกภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนเกาะสีชังอีกด้วย

โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2554,13:23   อ่าน 491 ครั้ง.